Ügykezelő

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, I. sz. Kirendeltség

ügykezelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- külföldiek tartózkodási ügyeinek intézése körében ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása (többek között iktatási, postázási, iratrendezési, szkennelési feladatok elvégzése)
- különböző statisztikai kimutatások készítése, ehhez kapcsolódó adatok összegzése, nyilvántartása
- klasszikus titkársági, személyzeti feladatok ellátása (telefon, e-mailkezelés, táppénz, szabadság nyilvántartás vezetése)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, word, excel

        jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, rugalmasság, terhelhetőség, tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        idegen nyelv ismerete és jó kommunikációs készség angol, francia, kínai vagy arab nyelvből

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/78/2016. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/78/2016., valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.

        Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat78@bah.b-m.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat78@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni
- az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók
- a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765458   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.