Közművelődési igazgató

Berhida Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berhidai Kultúrház és Könyvtár
Igazgató (magasabb vezető)

Közművelődési igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8181 Berhida, Kossuth Lajos utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Berhidai Kultúrház és Könyvtár, illetve tagintézménye tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a közművelődés helyi feladatainak szervezése, ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség,

        Felsőfokú közművelődési végzettségének megfelelő feladatkörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, magyar nyelvtudás

        Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

        Kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

        A kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Vezetési program, kulturális elképzelések

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a szakértői véleményezéshez, valamit a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóbiásné Homoki Nóra nyújt, a 88/596-580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berhida Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/383/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Berhida Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/383/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbíráláson a pályázó személyes jelenléte szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtás határidején Berhida Város Önkormányzatához való beérkezés időpontját kell érteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berhida.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763459   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.