Magyar-angol szakos tanár

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény

magyar-angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Batthyányi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakközépiskolában a magyar nyelv és irodalom, illetve angol nyelv oktatása, érettségi vizsgáztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar-angol szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hüséné Szabó Mária tagintézmény-vezető nyújt, a 06-30-400-2949 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Batthyányi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 741-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: magyar-angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 741-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: magyar-angol szakos tanár.

        Személyesen: Hüséné Szabó Mária tagintézmény-vezető, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Batthyányi utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828129   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.