Szakmai asszisztens

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály

szakmai asszisztens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű , várhatóan 2017.01.01-jétől 2020.06.30-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 35. pont: Európai uniós feladatkör, 122. pont: Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt szakmai asszisztensi feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adminisztrációs feladatok ellátása; A megbeszélésekről (budapesti és vidéki egyaránt) emlékeztető készítése, feljegyzések, levelek készítése; A helyszíni ellenőrzésekről emlékeztető készítése; A szakmai teljesítés szempontjából a megvalósítás során keletkezett dokumentumok felhasználásával (beszámolók, jelenléti ívek, helyszíni teljesítésigazolások, stb.) a teljesítések ellenőrzése; A projekt kommunikációs vállalásai teljesülésének elősegítése; Részvétel a megvalósításban; Konferenciák, egyéb rendezvények szervezési tevékenységének koordinálása; Fénykép dokumentáció gyűjtése, kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű pszichológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Elvárt kompetenciák: etikus magatartás, megbízhatóság, fegyelmezettség, felelősségtudat, rugalmasság, jó kommunikációs készség, kimagasló szervezői készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 2 éven keresztül részvétel bármely Nemzetközi Alap által társfinanszírozott projekt előkészítésében és/vagy megvalósításában,

        Gépírástudás (legalább 2000 karakter/10 perc),

        Európai Uniós projekt szakmai megvalósítása során szerzett tapasztalat,

        Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga, aktív nyelvtudás írásban és szóban egyaránt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell becsatolni. A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Botka Bianka projekt szakmai vezető nyújt, a bianka.botka@bm.gov.hu címen v. a +36/30-519-0647 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMEUP/114-29/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szakmai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMEUP/114-29/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakmai asszisztens.

        Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826310   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.