Interoperabilitási Felügyeleti Osztály vezetője

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

Interoperabilitási Felügyeleti Osztály vezetője

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 59. pont: jogi és igazgatási feladatkör, 54. pont: informatikai és számítógépes feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, összefogja az Interoperabilitási Felügyeleti Osztály munkáját. Előkészíti az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésére vonatkozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket. Közreműködik a más szervek által készített jogszabálytervezetek külső és belső véleményezésében, a más tárcák által előkészített tervezetek belső egyeztetésében.
Ellátja az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésére vonatkozó felügyeleti tevékenységet. Vezeti az információforrások regiszterét, valamint az adat- és iratmegnevezések jegyzékét. Fogadja az információátadási szabályzatok és az információátadási megállapodások, valamint a bennük foglaltak változásának bejelentését. Kidolgozza az információátadás módjával és az információátadási szabályzat kialakításával kapcsolatos ajánlásokat. Kérelemre vagy hivatalból koordinációs eljárást folytat le. Műszaki irányelveket készít elő.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem: jogi egyetemi végzettség; egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Irodai szoftverek magas szintű felhasználói ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megfelelőség-vizsgálati tapasztalat vagy informatikai vezetői gyakorlat,

        Elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalat,

        Közigazgatási – különösen felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos – tapasztalat,

        Infokommunikációs szakjogászi képzettség,

        Tapasztalat iratkezelési területen,

        Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtani.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Wágner György főosztályvezető-helyettes nyújt, a gyorgy.wagner@bm.gov.hu címen v. a 06/1-441-1450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Interoperabilitási Felügyeleti Osztály vezetője.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016, valamint a munkakör megnevezését: Interoperabilitási Felügyeleti Osztály vezetője.

        Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos (elektronikus) értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815077   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.