Megfelelőség-vizsgálati szakértő

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

megfelelőség-vizsgálati szakértő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 59. pont: jogi és igazgatási feladatkör, 54. pont: informatikai és számítógépes feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézési szolgáltatások; Az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködése; A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tekintetében az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály feladatkörébe tartozó, munkaköri leírásában megjelölt feladatok ellátása (hatósági feladatok, ajánlások, műszaki irányelvek előkészítése, bejelentések kivizsgálása, az elektronikus ügyintézési szolgáltatók regisztrálása és nyilvántartása, az információforrások regiszterének, valamint az adat- és iratmegnevezések jegyzékének vezetése, az információátadási szabályzatok és az információátadási megállapodások, valamint a bennük foglaltak változás-bejelentésének fogadása, felügyeleti vizsgálat, koordinációs eljárás lefolytatása, az elektronikusan intézhető ügyek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek adatbázisának vezetése, a kijelölt tanúsító szervezetek nevéről, címéről, elérhetőségéről és a kijelölés érvényességéről nyilvántartás vezetése).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem: jogi egyetemi végzettség; egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,

        Irodai szoftverek magas szintű felhasználói ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tapasztalat megfelelőség-vizsgálati területen,

        Elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalat,

        Közigazgatási – különösen felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos – tapasztalat,

        Infokommunikációs szakjogászi képzettség,

        Tapasztalat iratkezelési területen,

        Angol nyelv ismerete,

        Megfelelőségi standardok alapszintű ismerete, gyakorlata (CoBiT; ISO 27001-2; ISO 20000; ISO 25000 stb.).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtani.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Wágner György főosztályvezető-helyettes nyújt, a gyorgy.wagner@bm.gov.hu címen v. a 06/1-441-1450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016 , valamint a munkakör megnevezését: megfelelőség-vizsgálati szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016, valamint a munkakör megnevezését: megfelelőség-vizsgálati szakértő.

        Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos (elektronikus) értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815076   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.