Jogi referens

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 59. pont: jogi és igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésének felügyeletével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése. Az egyes szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabálytervezetek előkészítése. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályaira vonatkozó jogszabálytervezetek előkészítése. Jogszabálytervezetek, előterjesztések véleményezése. Közreműködés az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály további feladatainak ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, : jogász végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási – különösen felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos – tapasztalat,

        Infokommunikációs szakjogászi képzettség,

        Angol nyelv ismerete,

        Irodai szoftverek magas szintű felhasználói ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtani.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Wágner György főosztályvezető-helyettes nyújt, a gyorgy.wagner@bm.gov.hu címen v. a 06/1-441-1450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1234/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

        Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos (elektronikus) értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815075   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.