Migrációs Osztály vezetője

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Európai Együttműködési Főosztály

Migrációs Osztály vezetője

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 35. pont: Európai uniós feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a Migrációs Osztály munkájának szakmai irányítása;
- kormányzati álláspont képviselete az Európai Unió Tanácsa döntés-előkészítő fórumain, illetve egyéb nemzetközi tárgyalásokon;
- tárgyalási álláspontok, összefoglalók és jogi elemzések elkészítése;
- részvétel és a magyar álláspont képviselete a különböző szakmai munkacsoportokon, adott esetben külföldi helyszínen (Brüsszel);
- kapcsolattartás a társtárcákkal;
- kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel (UNHCR, IOM, ICMPD, Helsinki Bizottság stb.);
- migrációval, menekültüggyel kapcsolatos háttéranyagok, prezentációk készítése, megtartása;
- dokumentumok, jogszabály-tervezetek szakmai és jogi szempontú véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) vezénylés esetén a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem: egyetemi szintű jogász vagy közgazdász; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett vagy államigazgatási szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább egy éves vezetői tapasztalat,

        felsőfokú, vagy legalább középfokú angol nyelvvizsga és tárgyalóképes nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyetemi szintű jogász végzettség,

        európai uniós területen szerzett szakmai tapasztalat, az Európai Unió jog- és intézményrendszerének ismerete,

        hazai közigazgatásban, elsősorban a migráció, menekültügy terén szerzett szakmai tapasztalat,

        a belügyi ágazat ismerete,

        a német vagy a francia nyelv tárgyalóképes ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        vezetői kompetencia,

        nagyfokú terhelhetőség,

        rugalmasság,

        precizitás,

        jó alkalmazkodási, együttműködési képesség,

        csoportmunkára való alkalmasság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével), valamint motivációs levelet kérünk csatolni. A pályázaton kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lehoczki Tímea osztályvezető nyújt, a euefo@bm.gov.hu címen v. a +36/1-441-1165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/13032-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Migrációs Osztály vezetője.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/13032-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Migrációs Osztály vezetője.

        Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikusan értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatra a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja is jelentkezhet. (Hivatásos állományú személy sikeres pályázata esetén a foglalkoztatás vezényléssel történik.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767402   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.