Jogász

Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály

jogász

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm.rendelet 3. sz. melléklet 59. pont: jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök kodifikációs jogi és szakmai előkészítése;
kapcsolattartás és a kodifikációval kapcsolatos egyeztetések lefolytatása a tárcán belül, a belügyminiszter által irányított szervekkel, más tárcákkal, állami szervekkel, véleményező szervezetekkel;
a törvényjavaslatok országgyűlési tárgyalása során a Kormány képviseletét ellátó állami vezető mellett szakértőként való részvétel az országgyűlési bizottságok és az Országgyűlés plenáris ülésein;
jogi állásfoglalások kialakítása, valamint
jogi tartalmú beadványok, panaszok megválaszolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jogi normák előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás alapján a Főosztály feladatkörébe tartozó szakterületen szerzett tapasztalat,

        kodifikációs ismeretek,

        jogi szakvizsga,

        idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),

        motivációs levél,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nemes Lilla nyújt, a lilla.nemes@bm.gov.hu vagy 061/441-1136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/3212-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/3212-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton dr. Szerencsi Judit részére a judit.szerencsi@bm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A pályázat nyerteséről a BM szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára dönt. A pályázókat elektronikus úton értesítjük a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt eredetben vagy az igazolást az erkölcsi bizonyítvány igényléséről benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázaton kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744662   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.