Projektmenedzser - pénzügyi ügyintéző

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

projektmenedzser - pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok
I.16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Pályázatok megírása és elszámolása, vagyongazdálkodási feladatok, számlák kezelése, pénztárkezelés és elszámolás, számlázás, banki feladatok ellátása, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, közfoglalkoztatásban résztvevők munkaügyi adminisztrációja, civil szervezetek pályázatainak előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

projektmenedzser, pénzügyi igazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási szakirányú végzettség

        közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        pályázatok kezelésében, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs kézség, precíz munkavégzés, terhelhetőség

        kiváló szintű gyakorlott MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolása

        a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)

        a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László jegyző nyújt, a 06-96-594-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1708/2016. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser - pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1708/2016., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser - pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Dr. Gál László jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732376   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.