Művelődésszervező

Beledi Általános Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Beledi Általános Művelődési Központ

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A város közművelődési feladatainak teljes körű ellátása az állandó és egyszeri városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. Adminisztráció. A helyi újság szerkesztése, kapcsolattartás, hirdetés, dekorálás. Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírásszerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közművelődési szakember, rendezvényszervező, szabadidő szervező,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazás)

        PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlat

        Művészetek területén szerzett jártasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kommunikációs készség

        Szervezési készség

        Írásbeli és szóbeli kifejezőkészség

        Kreativitás

        Problémamegoldó és konfliktuskezelő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról

        Nyilatkozat az összeférhetetlenségről és arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika intézményvezető nyújt, a 06-20-287-0193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásátér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2016, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Személyesen: Gerencsérné Németh Erika intézményvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.beled.hu - 2016. október 10.

        Hirdetőtáblák - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761474   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.