Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye

több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény adminisztrációs feladatainak koordinálása, ellenőrzése. Az intézmény feladat ellátásához kapcsolódó beszerzések bonyolítása. Szállítókkal való kapcsolattartás. Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések elkészítése, teljesítése. Döntés előkészítés a lakossági intézményi bejelentésekkel kapcsolatban. Munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
A közfoglalkoztatási program egyes elemein belül az adminisztrációs munkának, a munkaidő pontos betartásának, a munkavégzés hatékonyságának ellenőrzése napi szinten. A beszerzések előkészítése, megvalósítása, a dologi költség elszámolásának elkészítése, benyújtása a támogató felé. A megvalósítási időszakot követően a beszámolók elkészítése és megküldése a támogató felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők azt megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth András igazgató nyújt, a 06-20/4939202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2016. , valamint a munkakör megnevezését: több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye címére történő megküldésével (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2016., valamint a munkakör megnevezését: több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekesszentandras.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822296   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.