Szociális munkás

Békés Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01. - 2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Jantyik M. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatok: intézmény szakmai programjának kidolgozása és végrehajtása
Vezetői feladtok. munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1988. NM r. 2. mell. és 1/2000. SzCSM r. 3. mell. 3., 6.1-6.2.,7.2.-7.4., 8.1. pontja szerint,

        intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        vezetői program

        erkölcsi bizonyítvány

        diplomamásolat(ok)

        szakmai gyakorlat igazolása

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, illetve harmadik személy hozzáférésének engedélyezéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi S. u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5168-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5168-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

        Személyesen: Izsó Gábor társulási elnök, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi S. 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A személyes meghallgatást követően az ad hoc bizottság javaslata alapján a társulási tanács minősített többséggel dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekesvaros.hu - 2016. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5.

ID: 2715923   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.