Osztályvezető

Békés Megyei Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 125. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat feladatát képező megyei kutatás-fejlesztési, innovációs, vállalkozás- és gazdaságfejlesztési feladatellátás megszervezésében, koordinálásában. Az elfogadott megyei programokhoz kapcsolódóan végzi a megyei projektek tervezésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat. Közreműködik a Békés Megyei Önkormányzat saját fejlesztéseinek, és a Békés Megyei Önkormányzat közreműködésével megvalósuló fejlesztések előkészítésében, és végrehajtásában.
A Békés Megyei Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak megfelelően koordinatív segítséget nyújt a települések fejlődését elősegítő projektek, pályázatok elkészítéséhez, megvalósításához.
A Békés Megyei Önkormányzat jogszabályokban meghatározott feladatainak megfelelően elősegíti és koordinálja a települések együttműködését az infrastruktúrafejlesztés megoldásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és más kapcsolódó jogszabályokból a Békés Megyei Önkormányzatra háruló, a területfejlesztési és területrendezés feladatkörébe tartozó kötelező és az ezekkel összefüggő, a Közgyűlés által felvállalt kapcsolódó feladatok elvégzése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL szóló 1/2015. (II. 16.) jegyzői rendelkezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, közgazdász, vidékfejlesztési mérnök, jogász,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, tájépítész mérnök,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        projektmenedzseri - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak és a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 8. §-a alapján az 1. melléklet szerinti magyar nyelvű önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTO/95-61/2016 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTO/95-61/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekesmegye.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813046   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.