Dietetikus

Békés Megyei Központi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Központi Kórház
Dietetikai Szolgálat

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dietoterápia önálló művelése, egyéni és csoportos dietetikai szaktanácsadás. Munkaterületén kialakítja a minőségi betegélelmezés és dietoterápia rendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, dietetikus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK 821/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5701 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK 821/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. október 7.

        www.pandy.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757457   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.