Vetőmag minőségbiztosítási szakügyintéző

Békés Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Vetőmag Felügyeleti Osztályához

Vetőmag minőségbiztosítási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű (tartós távollévő helyettesítéséig) –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vetőmag vizsgáló laboratórium nemzeti nemzetközi minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése a nemzeti és a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, agrár felsőoktatásban szerzett diploma és vetőmag gazdálkodási szakmérnök végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz,

        Angol komplex felsőfokú nyelvvizsga, valamint aktív nyelvtudás írásban és szóban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai gyakorlat,

        Közigazgatásban szerzett jártasság, továbbá közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,

        Vetőmag termesztésben, vagy vetőmag minősítésben szerzett szakmai gyakorlat,

        Angol szaknyelv ismeret,

        Vetőmag minősítő laboratóriumi gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési képesség,

        Pontosság,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,

        Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,

        Motivációs levél,

        Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Anna laboratórium vezető nyújt, a 06 66/520-450/17 és 06 30/678-1817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1713-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Vetőmag minőségbiztosítási szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1713-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Vetőmag minőségbiztosítási szakügyintéző.

        Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama határozott időre szól, 6 hónap próbaidővel. A határozott időre létrejött kormányzati szolgálati jogviszony időtartama alatt lehetőség nyílhat a kormányzati szolgálati jogviszony határozatlan időtartamú módosítására. A pályázatokat elektronikus, valamint postai úton is szükséges megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekeskh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830043   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.