Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

Békés Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Kormányhivatal
Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Szent István tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 16.1. pont szerint – Ingatlan-nyilvántartási, földforgalmi és földműves nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nevében, annak illetékességi területén az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben foglaltak szerint való intézkedés.
Az ingatlan adataiban, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokban, jogilag jelentős tényekben történt változások vezetése. Az ingatlanügyi hatóság és a mezőgazdasági igazgatási szerv hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a hatáskörhöz tartozó nyilvántartások folyamatos vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 16.1. pontja szerint: érettségi végzettséggel: a) rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy b) érettségi végzettség és OKJ szerinti rendészeti, honvédelmi és közszolgálati, közgazdasági, mezőgazdasági, műszaki, informatikai és ügyviteli szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás vezetői engedély;

        A pályázat elbírálásánál, érettségi végzettséggel rendelkezők esetében előnyt jelent az ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, földmérési és térinformatikai technikus, közgazdasági, postai ügyintéző végzettség, továbbá a munkakör felsőfokú végzettséggel is betölthető különösen jogász, igazgatásszervező, közigazgatás szervező, ingatlan-nyilvántartási szervező, agrármérnök végzettséggel;

        Közigazgatási gyakorlat, különösen az ingatlan-nyilvántartás területén szerzett tapasztalat;

        Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,

        Pontosság,

        Jó fogalmazási készség,

        Logikus gondolkodás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,

        Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Motivációs levél,

        Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalan-Kele Beáta osztályvezető nyújt, a 06 66/795-145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1662-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1662-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző.

        Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Az állami szolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkavégzés helye a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztály illetékességi területe. A pályázatokat postai, valamint elektronikus úton is szükséges megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekeskh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815133   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.