Élelmiszerbiztonsági felügyelő

Békés Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Kormányhivatal
Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához

Élelmiszerbiztonsági felügyelő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 5. pont szerint – Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály nevében, annak illetékességi területén (Orosházi, Mezőkovácsházai járások – a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatkörébe utalt esetekben az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglaltak szerint való intézkedés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 5. pontja szerint felsőoktatásban szerzett állatorvosi, műszaki, gazdaságtudományi, orvos- és egészségtudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és minőségbiztosítási felsőfokú szakképesítés; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú minőségirányítási vezetői vagy felsőfokú minőségbiztosítási auditori bizonyítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás vezetői engedély,

        Közigazgatási gyakorlat,

        Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,

        Pontosság,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,

        Szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,

        Motivációs levél,

        Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lustyikné dr. Papp Anikó hivatalvezető nyújt, a 06 30/218-6365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1602-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszerbiztonsági felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/05/1602-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszerbiztonsági felügyelő.

        Elektronikus úton humanpolitika@bekes.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Az állami szolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkavégzés helye a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe. A pályázatokat postai, valamint elektronikus úton is szükséges megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekeskh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772116   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.