Fejlesztőpedagógus

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nefelecs Otthon Vésztő

fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Vésztő, Kossuth utca 192.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátottai számára képesség-, készségfejlesztés biztosítása,az ellátottak mentálhigiénés gondozása, szabadidős tevékenységeke szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, fejlesztőpedagógus,

        Főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 6.4. pontjában fejlesztőpedagógus címszóban foglaltak szerint

        szakirányú munkakörben szerzett legalább 1 év szakmai gyakorlat

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról,hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szerencsi Károly igazgatóhelyettes nyújt, a 06/66-411-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-BL003620/2016/3 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum - Békés címére történő megküldésével (5630 Békés, Farkas Gyula utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-BL003620/2016/3, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745980   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.