Aljegyző

Bekecs és Legyesbénye községek polgármesterei

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, munkájának a segítése, az általa meghatározott feladatok ellátása a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltségének vezetése, a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján.
Államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló "2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 1/2014. (I.28.) számú utasítása a közszolgálati szabályzatról rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatás szervező vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        jegyzői, aljegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű magas stressztűrő képessé, terhelhetőség, megbízhatóság, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló bizonylat másolata

        a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, szakmai tapasztalat bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár Jánosné nyújt, a 47/368--857/13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3903 Bekecs, Honvéd utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1145/2016/B. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3903 Bekecs, Honvéd utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1145/2016/B., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton Bodnár Jánosné részére a bodnar.janosne@bekecs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bodnár Jánosné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyzőt a jegyző javaslatára Bekecs és Legyesbénye község polgármestere nevezi ki. A próbaidő 6 hónap. A polgármesterek döntésük alapján a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816725   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.