Bér- és munkaügyi ügyintéző

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Bér- és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szentesi út 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közalkalmazotti jogviszonyban állók bér- és munkaügyi feladatainak ellátása, illetmények számfejtése a KIRA rendszerben, valamint az ezzel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. Megbízási díjak számfejtése, társadalombiztosítási és munkaügyi feladatok ellátása. Bérjellegű kifizetések analitikus nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Középfokú képesítés, Tb és munkaügyi képesítés

        Tb és munkaügyi területén szerzett 1-2 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások)

        KIRA program ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú munkaügyi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai végzettséget igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-87/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Bér- és munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-87/2016, valamint a munkakör megnevezését: Bér- és munkaügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Andrésiné dr. Ambrus Ildikó részére a igazgato.bedo@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bedo-ahalom.sulinet.hu - 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815052   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.