Erdőmérnök-tanár

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

Erdőmérnök-tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A fent megjelölt szak oktatása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Erdőmérnök,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Diploma másolat

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-75/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-75/2016, valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ásotthalom Község hírdetőtáblája - 2016. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757554   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.