Pénzügyi ügyintéző

Bátyai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bátyai Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Kossuth L. utca 20.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

        a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § - 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bukros Noémi Linda nyújt, a 0678468026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6351 Bátya, Kossuth L. utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1734/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bátyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1734/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Bukros Noémi Linda, Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Kossuth L. utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bátyai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. november 28.

        www.batya.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.batya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831966   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.