Szakápoló

Batthyány Kázmér Szakkórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Batthyány Kázmér Szakkórház
Rehabilitációs osztályok

szakápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Iskola utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rehabilitációs osztályokon szakápolói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakápolói végzettség,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási igazolvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataiank a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Iványi Gabriella, ápolási igazgató nyújt, a 06-20/2924958 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Kázmér Szakkórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-29/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Kázmér Szakkórház címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Iskola utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-29/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakápoló.

        Elektronikus úton Nagyné Iványi Gabriella, ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@kisberkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@kisberkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapj - 2016. szeptember 22.

        Batthyány Kázmér Szakkórház honlapja - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kisberkorhaz.hu/index.php?x=hirek honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739676   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.