Ápoló

Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3078 Bátonyterenye, Vasút út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápolói feladatok háziorvosi szolgálatnál a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápoló,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        OKJ-s ápolói vagy körzeti ápolói szakképesítés

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyi és szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okirat másolat

        a pályázó beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot,

        személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoó Katalin nyújt, a 06-20-400-17-54 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Városház út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton Szoó Katalin részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szoó Katalin, Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

ID: 3390558   Megjelentetés dátuma: 2018.05.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.