Angol nyelvű óvodapedagógus

Bástya Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bástya Óvoda

angol nyelvű óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Bástya u. 4-6. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Csoportjában tervezi, szervezi, irányítja – angol tematika szerint a pedagógiai munkát
• A pedagógiai programnak és az éves munkatervnek megfelelően felelősséggel fejleszti a csoportjaiba járó gyermekeket
• Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság elfogadását
• Naprakészen elvégzi a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (csoportnaplók)
• Különös figyelmet fordít a csoportok közötti megfelelő időbeosztásra (napszakok tekintetében) a csoportok napirendjének figyelembevételével
• Munkatervben leírtak szerint látja el a feladatát.
• Az angol nyelv „tanításhoz, tanuláshoz” önállóan gondoskodik a megfelelő eszközökről, oktatási segédanyagokról (könyv, CD, DVD, szakmai anyag… stb.)
• Javaslatot tesz szakmai megindokoltsággal az esetleges új beszerzésekhez
• Figyelemmel kíséri a Szent-István Általános Iskola két tannyelvű osztályának óvodákra vonatkozó programjait, illetve rendszeres kapcsolatot tart velük
• Részt vesz a Helyi Nevelési Program készítésében, különös tekintettel az angol program kiegészítése területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        magyar állampolgár, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bástya Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/144/2016. , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvű óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bástya Óvoda címére történő megküldésével (1056 Budapest, Bástya utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/144/2016., valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvű óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Ferenczi Kinga részére a ovodabastya@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Intézmény vezetése személyes meghallgatás után hoz döntést. A kiválasztott pályázót e-mail-ben értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bastyaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828137   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.