Óvodapedagógus

Bartók Béla Általános Művelődési Központ - Borsodszirák

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. (megfelelőség esetén határozatlan idei –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése, egészségvédelme, hatékony nevelő és oktató munka az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak alapján a jogszabályi háttér betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló feladóvevény azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi bizonyítvány bemutatása)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű innovatív beállítottság, önképzés,

        Kiváló szintű gyermekszeretet,elhivatottság,

        Kiváló szintű együttműködői készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 302798623 nyújt, a 302798623 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Általános Művelődési Központ - Borsodszirák címére történő megküldésével (3796 Borsodszirák, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AMK-95/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Általános Művelődési Központ - Borsodszirák címére történő megküldésével (3796 Borsodszirák, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AMK-95/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gondosné Bányai Ágnes részére a bsz.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gondosné Bányai Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 47. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739495   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.