Szociális gondozó

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Házi Segítségnyújtás

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 25. § alapján a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, OKJ-s szociális gondozó és ápoló, illetve az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében előírt képesítés szerinti végzettség,

        házi segítségnyújtás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés; precizitás; terhelhetőség; szakmai igényesség; empátia; konfliktustűrő képesség,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolatok, motivációs levél, nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Éva nyújt, a 433-4840 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/11-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/11-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

vagy

        Elektronikus úton Némethné Lehoczki Klára részére a barka@bkhk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831931   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.