Mediátor és kapcsolatügyeleti munkatárs

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

Mediátor és kapcsolatügyeleti munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1104 Budapest, Mádi utca 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központban a kapcsolatügyeleti szolgáltatás működtetése, ezen belül a kapcsolattartások, felügyelt kapcsolattartások, valamint a család- és gyermekjóléti központ ügyfelei részére konfliktuskezelő, mediációs szolgáltatások nyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 (IV.30) Nm. rendelet hatályos rendelkezései szerint, valamint a rendelet 22. § (3) szerinti képzettség vagy annak az alkalmazástól számított 6 hónapon belül történő megszerzése,

        kapcsolatügyeleten szerzett gyakorlat és/vagy mediációban, konfliktuskezelésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia és tolerancia,

        Jó szintű önálló munkavégzés; problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolatok, motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Péter nyújt, a 260-1162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/252-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mediátor és kapcsolatügyeleti munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/252-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mediátor és kapcsolatügyeleti munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Némethné Lehoczki Klára részére a barka@bkhk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831866   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.