Feldolgozó könyvtáros

Barcsi Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Barcsi Városi Könyvtár

Feldolgozó könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7570 Barcs, Ifjúság utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feldolgozó könyvtárosi feladatok ellátása. Gyarapító könyvtárosként feladata a gyűjtemény építése, beszerzésekkel kapcsolatos számlák ügyintézése. Az állomány-nyilvántartások vezetése. Közreműködés az olvasószolgálati ügyelet ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, és felsőfokú szakképesítés (segédkönyvtáros) vagy könyvtáros, informatikus könyvtáros végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű számítógépes könyvtári rendszer ismerete,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        problémamegoldó képesség,

        kommunikációs készség,

        együttműködési készség,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik

        a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziács Lászlóné nyújt, a 82-565-321, 30-351-8668 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Barcsi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7570 Barcs, Ifjúság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Feldolgozó könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Barcsi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7570 Barcs, Ifjúság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/11/2016, valamint a munkakör megnevezését: Feldolgozó könyvtáros.

        Személyesen: Sziács Lászlóné, Somogy megye, 7570 Barcs, Ifjúság utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása után a nyertes pályázót írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Barcsi Városi Könyvtár honlapja http://www.konyvtar-barcs.hu - 2016. november 28.

        Barcs Város honlapja http://www.barcs.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.konyvtar-barcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831988   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.