Nevelő

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs
Speciális Gyermekotthon Szigetvár

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Szent István Ltp. 7/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolatfelvétel az újonnan bekerülő gyermekekkel; Állapot felmérés (pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai szempontból); Egyéni feladatok alapján önállóan összeállítja a gyermek iskolai felkészüléséhez szükséges egyéni tanulási programot; Segíti a gyermeket tanulásának ütemezésében; Rendszeresen kapcsolatot tart az iskolákkal, szaktanárokkal; Folyamatosan tájékozódik a gyermek iskolai viselkedése, tanulmányi előmenetele felől; Felkészül az éppen aktuális gyermekösszetétel által megkövetelt tanulmányi minimumról; Biztosítja a gyermek számára az érdeklődésének megfelelő tevékenységek, szakkörök, vagy iskolán kívüli programok elérhetőségét, a gyermekek szabadidős (kulturális, játék és sport) elfoglaltságait, szünidei programjait szervezi, elősegíti azok lebonyolítását; Életvezetési témakörben foglalkoztatásokat tart a gyermekeknek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Pedagógus vagy felsőfokú szociális alapvégzettség vagy pszichológus vagy mentálhigiénés szakember vagy teológus vagy hittantanár,

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési készségek, fejlett problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baán Gyöngyi nyújt, a +36202538067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Szent István Ltp 7/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/9/2016, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

vagy

        Elektronikus úton Baán Gyöngyi részére a specialis.szigetvar@bmgyk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmgyk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768390   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.