Óvodapedagógus

Bárándi Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárándi Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02-2017.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások és a Pedagógiai Program alapján. A 2,5/3-6/7 éves gyermekek gondozása,nevelése,fejlesztése a helyi pedagógiai program alapján, pedagógiai dokumentumok rendszeres vezetése,továbbképzéseken való aktív részvétel, megfelelő együttműködés megvalósítása
minden partnerrel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi diploma,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

        egészségügyi alkalmasság

        lóvári nyelvből középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        gyermekkközpontúság,empátia,nyitottság,elkötelezettség,kreativitás, nagy munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        felsőfokú óvodapedagógusi végzettség igazolása

        motívációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Csegedi Erika nyújt, a 06-54/466035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11646-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4161 Báránd , Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11646-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Oláhné Csegedi Erika részére a ovodabarand@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Oláhné Csegedi Erika óvodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázatot benyújtókkal személyes meghallgatást kezdeményezünk. A kinevezésről az óvodavezető dönt. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Báránd Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826299   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.