Vezető ápoló

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
Idősek Otthona

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézményben ápolási feadatok ellátása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi felsőfokú végzettség, Diplomás ápoló,

        Szociális és egészségügy területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Magas fokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béresné Lőrincz Erzsébet nyújt, a 06-70/386-1674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

        Személyesen: Béresné Lőrincz Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balmazujvaros.hu - 2016. szeptember 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739688   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.