Pénzügyi-gazdasági ügyintéző

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége
pénzügyi-gazdálkodási csoport

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat házi pénztárának kezelése, jogszabályoknak megfelelő számlázás, pénztári tételek kontírozása, rögzítése a könyvelési programban. TB ellátások dokumentációinak a feldolgozása, ehhez kapcsolódó számítógépes program működtetése, munkavállalók részére igazolás kiállítása, SZJA ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései és belső szabályzatok az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői képesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 6 hónapos próbaidő vállalása, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, gazdasági szakképzettség,

        számviteli területen, költségvetési vagy vállalkozási könyvelésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        önkormányzatok költségvetési gazdálkodásának ismerete, POLISZ rendszer ismerete, használata

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló döntési képesség, csapatmunka, jó kommunikációs képesség, nagyfokú teherbírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mell. szerinti fényképes önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat a KTTV. 84-85. § szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll e, nyilatkozat vagyonnyil.tétel és a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella nyújt, a 52/369-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 478-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 478-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella részére a phhortobagy@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella, Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton történő benyújtás esetén a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 478-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: "pályázat pénzügyi-gazdasági ügyintéző" munkakörre

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hortobagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750033   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.