Könyvtáros-közművelődésszervező

Ballószög Község Önkormányzat

A munkavégzés helye
Bács-Kiskun megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ballószög Község Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ballószög Község Önkormányzat

könyvtáros-közművelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral. Ballószög Község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség könyvtárosi középszintű szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítvány másolata, szakmai gyakorlat és korábbi jogviszonyok igazolásához szükséges munkáltatói igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, •pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, ill. hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros-közművelődés szervező munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magas színvonalú kommunikációs készség

        angol vagy német nyelv legalább társalgási szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szervezőkészség és problémamegoldó képesség

        Kiváló szintű önálló munkavégzés és együttműködési képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Lajos, Dr. Endre Mónika nyújt, a 76/573-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1830-7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-közművelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1830-7/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-közművelődésszervező.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a bizottsági meghallgatást követően, a bizottság javaslatának figyelembevételével. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a 2., az ő visszalépése esetén pedig a 3. legalkalmasabbnak minősített pályázót nevezze ki az álláshelyre, amennyiben a meghallgatást követően több pályázót is alkalmasnak minősít.
A pályázati kiírással kapcso

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ballószög Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balloszog.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

ID: 3418791   Megjelentetés dátuma: 2018.06.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.