Könyvtáros-közművelődésszervező

Ballószög Község Önkormányzat

A munkavégzés helye
Bács-Kiskun megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Ballószög Község Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ballószög Község Önkormányzat

könyvtáros-közművelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral. Ballószög Község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség könyvtárosi középszintű szakképesítés,

        magyar állampolgárság; részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítvány másolata; illetmény megállapításához, szakmai gyakorlat igazolásához a korábbi jogviszonyokról kiadott munkáltatói igazolás; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtáros-közművelődésszervező munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magas színvonalú kommunikációs készség

        angol vagy német nyelv legalább társalgási szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés és együttműködési képesség

        Kiváló szintű szervezőkészség és problémamegoldó képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Lajos, Dr. Endre Mónika nyújt, a 76/573-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1830/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-közművelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1830/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros-közművelődésszervező.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a bizottsági meghallgatást követően, a bizottság javaslatának figyelembevételével. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a 2., az ő visszalépése esetén pedig a 3. legalkalmasabbnak minősített pályázót nevezze ki az álláshelyre, amennyiben a meghallgatást követően több pályázót is alkalmasnak minősít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ballószög Község honlapja - 2018. február 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

ID: 3310670   Megjelentetés dátuma: 2018.02.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.