Igazgató helyettes

Bálint Ágnes Kulturális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bálint Ágnes Kulturális Központ

igazgató helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető helyettesítése, munkaidő nyilvántartás, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, statisztikai adatszolgáltatás, belső ellenőrzésben történő részvétel, az SZMSZ-ben meghatározott területek önálló irányítása és felügyelete, esetenként az intézmény képviselete, szakmai beszámoló készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú főiskolai végzettség, művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális menedzser,

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő kommunikációs és szervező készség,

        Pontos, megbízható munkavégzés,

        Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,

        Rugalmasság,

        Terhelhetőség,

        Kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okmányok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Tóth János nyújt, a 06 30 668 70 40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bálint Ágnes Kulturális Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Bálint Ágnes Kulturális Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató helyettes.

        Elektronikus úton Kis Tóth János részére a igazgato@kulturba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követően a munkáltató a beérkezett pályázati dokumentáció és személyes elbeszélgetések alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kulturba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815195   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.