Építmény Üzemeltetési Vezető

Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet

Építmény Üzemeltetési Vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban rögzített feladatait a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet telephelyein köteles ellátni. Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén helyettesíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Technikum, magas vagy mélyépítő, műszaki végzettség,

        Szakmai vezetőként szerzett - - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi teljeskörü erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezete címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Építmény Üzemeltetési Vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezete címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331/2016, valamint a munkakör megnevezését: Építmény Üzemeltetési Vezető.

        Elektronikus úton Rutai Éva részére a vusz@balatonlelle.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Rutai Éva, Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonlelle.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 4 hónap próbaidő kikötésével él.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831997   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.