Jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonlelle Város Önkormányzatának Polgármestere
Balatonlellei Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, a jegyzői hatáskörbe utalt önkormányzati és államigazgatási feladatok és hatáskörök ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §-ában, és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Balatonlellei Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 31 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Balatonlelle Város Önkormányzat 25/2014. (XII.18.) számú rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, /Egyetem; igazgatásszervező vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés ,

        jegyzői vagy aljegyzői munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegünek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási terület helyi ismerete, országgyülési, önkormányzati, választáson szerzett szakmai tapasztalat, uniós pályázatok lebonyolításában szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, képesítést igazoló okmányok vagy hiteles másolata, a 45/5012. (III:20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz. Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz. Nyilatkozat a Kttv. szerinti összeférhetetlenségről, illetve hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenéz István polgármester nyújt, a 06-85-554-931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2884/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2884/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Kenéz István polgármester, Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonlelle.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A postai úton benyújtott pályázatok úgy kerüljenek feladásra, hogy a benyújtás határidejéig a Polgármesteri Hivatal címére beérkezzen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831843   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.