Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezető

Balatonkenese Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően. Szervezi az alaptevékenységének megfelelő intézményi működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Gyakorolja a magasabb vezetői megbízással járó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Rendelkezik a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/A. §-ában szereplő, vezetőre vonatkozó feltételekkel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási ismeret

        B kategóriás jogosítvány

        Saját gépjármű

        Balaton kiemel üdülőhely miatt, turisztikai tevékenységben szerzett gyakorlat

        Akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat

        Angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait tartalmazó szakmai önéletrajzot

        Vezetői programot, kitérve a korosztályokra vonatkozó kulturális programokra, különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra

        Iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító okiratok másolatát

        Szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást

        Pályázati előny igazolása

        Nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait - a pályázati eljárással összefüggésben- megismerhetik kezelhetik

        Nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        Nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        Kinevezés esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör István polgármester nyújt, a 06 88/481-087 29-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 601/2017/áig , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 601/2017/áig, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezető.

        Személyesen: Tömör István polgármester, Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Ez esetben 90 napon belül új pályázatot ír ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

ID: 3211511   Megjelentetés dátuma: 2017.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.