Művelődésszervező

Balatonkenese Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közművelődési Intézmény és Könyvtárban

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési Intézmény és Könyvtár programjainak szervezése és lebonyolítása, városi rendezvények szervezése, adminisztráció, kapcsolattartás, pályázatírás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL Start

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, művelődésszervező,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Legalább három éves közművelődésben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

        Közigazgatási ismeret

        Saját gépjármű

        Múzeum vezetésben szerzett jártasság

        Balaton kiemel üdülőhely miatt, turisztikai tevékenységben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait tartalmazó szakmai önéletrajzot

        Iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító okiratok másolatát

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást

        A pályázati előny igazolása

        Nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait - a pályázati eljárással összefüggésben- megismerhetik kezelhetik

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör István polgármester nyújt, a 88/481-088 29-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2016/áig , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2016/áig, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Személyesen: Tömör István polgármester, Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonkenese.hu. - 2016. szeptember 27.

        Veszprém Megyei Napló Újság - 2016. szeptember 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750009   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.