Mentálhigiénés munkatárs

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Idősek Klubja

idősek klubja vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű határozott jogviszony fennállása alatt –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, határozott jogviszony fennállása alatt-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek klubja szervezési és koorinációs feladat ellátásának biztosítása. Programok szervezése, hatályos jogszabály által előírt dokumentációk készítése, nyilvántarások veztése, egyéb adminisztrációs tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint,

        szociális- és gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó-és problémamegoldó képesség, önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), szakmai önéletrajz, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kéki utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 297-4/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kéki utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 297-4/2016., valamint a munkakör megnevezését: mentálhigiénés munkatárs.

        Személyesen: , Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833738   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.