Dajka

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus segítőtársaként közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.
A tevékenységre vonatkozó feladatait munkaköri leírása részletesen tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, dajkai képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű türelem, tolerancia, képesség önálló munkavégzésre,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Alíz nyújt, a 06-87-342-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Kovács Alíz részére a vezeto@ov342785.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A helyben szokásos módon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816703   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.