Családsegítő

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata - Balatonszárszó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata - Balatonszárszó

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, adminisztráció. A Gyvt. 39. § ill. a Szt. 64. § szerinti feladatok Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád településeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész I.pont 1. alpontjában felsorolt képesítések,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentum másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tódorné Sinka Mária nyújt, a 84/362-545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata - Balatonszárszó címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Fő utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata - Balatonszárszó címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Fő utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2016., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Tódorné Sinka Mária részére a szgysz@bfterseg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tódorné Sinka Mária, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Fő utca 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761512   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.