Pénzügyi ügyintéző

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, előirányzatok és azok változása nyilvántartásának vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések, előterjesztések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. Korm. rendeletben meghatározott végzettség, a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásába való bejegyzés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési, önkormányzati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet alapján, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző nyújt, a 85/889-106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2745/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2745/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző, Somogy megye, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765428   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.