Igazgatási-titkársági ügyintéző

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási Osztály

igazgatási-titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör: A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 27. Titkársági feladatkör A II. besorolási osztályban:
Középiskolai végzettség..

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Testületi és bizottsági feladatok vonatkozásában:
- a képviselő-testület, a bizottságok, a részönkormányzatok üléseinek előkészítése, meghívók elkészítése, előterjesztések kiküldésének megszervezése,
- képviselő-testületi, bizottsági, részönkormányzati ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztése,
- képviselő-testületi, bizottsági határozati kivonatok elkészítése, továbbítása,
- rendeletek kihirdetése, Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztése,
- rendeletek közzététele a Nemzeti Jogszabálytárban,
- képviselő-testületi és bizottsági határozatok nyilvántartása. Titkársági feladatok:
- postabontás, érkeztetés,
- kiszignált iratok továbbítása az iktatóba,iktatás
- szabadság nyilvántartás vezetése, elektronikus feltöltése,
- vezetői értekezletek emlékeztetőinek elkészítése. Igazgatási feladatok:
-termőföldekkel kapcsolatos hirdetmények kezelése, közzététele

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 22/2003 (XI. 10.) Önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motívációs levél, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba az elbíráláshoz szükséges mértékben betekinthetnek • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán nyújt, a 06207788445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4390/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4390/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton Tóth Zoltán részére a tothzoltan@balatonboglar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonboglar.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761567   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.