Beruházási ügyintéző

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Településfejlesztési Osztály

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32.Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beruházási ügyintézői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az éves költségvetésben megállapított beruházások és felújítások megvalósítása, műszaki-pénzügyi lebonyolítása.
Közreműködés közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
Beruházások, felújítások, karbantartások műszaki ellenőrzése.
Balatonalmádi helyi közutak építésének, felújításának döntés-előkészítése és végrehajtása.
Pályázatfigyelés, pályázat-nyilvántartás, pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás.
Fejlesztési célú pályázatok benyújtásának előkészítése, az elnyert támogatások felhasználása és elszámolása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Okleveles építészmérnök; okleveles építőmérnök; építőmérnök; okleveles szerkezet-építőmérnök; okleveles közlekedés-építőmérnök; közlekedés-építőmérnök; okleveles épületgépész mérnök; vízépítési üzemmérnök végzettség; felsőoktatásban szerzett településmérnök, gazdaságtudományi, agrár (ezen belül környezetvédelmi mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök), szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga

        Közigazgatási szakvizsga

        Műszaki ellenőri és/vagy műszaki vezetői jogosultság

        Európai uniós és hazai pályázatokon elnyert támogatásból megvalósult projektek területén szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A végzettséget igazoló okiratok másolata

        A szakmai gyakorlat igazolása

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zana András osztályvezető nyújt, a 0688542431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/150/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/150/2/2016, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szóbeli meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonalmadi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824334   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.