Építésügyi hatósági csoportvezető és ügyintéző

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
Településfejlesztési, Városüzemeltetési ésÉpítéshatósági Osztály

Építésügyi hatósági csoportvezető és ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. számú mellékletének 15. a.) pontjában meghatározottak.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csoportvezetőként szakmailag irányítja és vezeti az Építéshatósági csoport munkáját. A 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, Balassagyarmat Város Jegyzőjének illetékességébe tartozó településekre vonatkozóan a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatok ellátása. Továbbá ellátja a közlekedési igazgatással és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Építéshatósági csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, gyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, lelkiismeretes munkavégzés, képzési igény, szakmai igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea jegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.082/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági csoportvezető és ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.082/2016, valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági csoportvezető és ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági osztályvezető véleményezése mellett a kinevezési jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiválasztási eljárás során a formailag megfelelő pályázatok elbírálását követő 3 napon belül értesítést küldünk elektronikus úton. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötése mellett jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmat Város Honlapja - 2016. november 18.

        Balassagyarmat Városi TV Képújsága - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818491   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.