Jogi ügyintéző

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

Jogi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01.-2018.10.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pontja szerinti hatósági, 18. pontja szerinti törvényességi felügyeleti és a 22. pontja szerinti jogi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a jegyző törvényességi feladatkörébe tartozó hatósági, köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális igazgatási, birtokvédelmi és és társasházak törvényességi ellenőrzési feladatainak az ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi vagy közszolgálati szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, lelkiismeretes munkavégzés, képzési igény, szakmai igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea jegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11.857/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11.857/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági osztályvezető és az aljegyző véleményezése mellett a kinevezési jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiválasztási eljárás során a formailag megfelelő önéletrajzot benyújtó pályázókkal szóbeli elbeszélgetésre kerül sor. A pályázat elbírálását követő 3 napon belül értesítést küldünk elektronikus úton. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötése mellett jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmat Város Honlapja - 2016. szeptember 26.

        Balassagyarmat Városi TV Képújsága - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739684   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.