Jegyző

Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola, igazgatásszervező szak, vagy okl. közigazgatási menedzser szak, vagy állam- és jogtudományi doktor.,,

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló igazolás, az iskolai végzettséget, szakvizsga letételét igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a személyes adatok kezelésére való felhatalmazásról, valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 600/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 600/2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat címzettje: Búza Zsolt polgármester

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baks.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833834   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.